FAQ - Česta pitanja i upute

Kako pokrenuti/preuzeti torrent datoteku?

  1. odaberite karticu „Torrenti“.
  2. kliknite na „Novi torrent“.
  3. u otvornom prozoru u prazno polje upišite ili kopirajte magnet link na torrent ili odaberite torrent datoteku s računala te stisnite „OK“.
  4. nakon odabira pojavit će se odabrani torrent te mogući statusi: Na čekanju, preuzimanje, greška.
  5. za aktivni torrent, sustav će automatski poslati obavijest o statusu na e-adresu (uspješno završeno preuzimanje, prekinuto zbog pronađenih virusa, neaktivan torrent).
  6. nakon uspješna preuzimanja torrenta, sadržaj će se pohraniti u mapu „Torrenti“ u tabu Box Free, Box ili PowerBox.
Jumbo FAQ