Politika zaštite privatnosti Iskon.Jumbo korisnika

U poslovanju i odnosu prema korisnicima primjenjuju se visoki standardi sigurnosti i zaštite osobnih podataka.

Za Iskon.Jumbo korisnike vrijedi Politika zaštite privatnosti korisnika

Politika zaštite privatnosti korisnika.pdf 445,67 kB