FAQ - Česta pitanja i upute

Korisnička podrška

Naša je korisnička podrška na raspolaganju ako se prijavi kvar. Formular za kontakt nalazi se ovdje. Naš stručni Jumbo tim pomoći će u najkraćem mogućem roku.

Jumbo FAQ